Ketua

 • Sdr. Mohd Faizal Baharuddin

Timbalan Ketua

 • Sdr. Mazlan Mohd Nor (Pemangku)

Naib Ketua

 • Sdr. Mat Sulaiman b. Mat Soom
 • Sdr. Mazlan Mohd Nor
 • Sdr. Steven Karulappan

Setiausaha

 • Sdr. Anan Naris b. Abdul Manan

Bendahari

 • Sdr. Faizerul b. Mat Som

Ketua Penerangan

 • Sdr. Mohd Ezli Mashut

Ahli Jawatankuasa

 • Sdr. Rashidi Kamaruddin
 • Sdr. Mohd Karem Baharuddin
 • Sdr. Hasni Sariman
 • Sdr. Faizerul Mat som
 • Sdr. Yew Choon Wah
 • Sdr. Azman Mohd Kamal
 • Sdr. Suhaimi Mohd Amin
 • Sdr. Hairul Nizam Md Sharif
 • Sdri. Ng Guat Ling
 • Sdr. Mohd Nizan Ariffin

Ketua Skuad AMKKS

 • Sdr. Muhamad Muadz Muhamad Jizan